กิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2565

0
62

ผอ.สปง.กอ.รมน. นำกำลังพล นขต.สปง.กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2565 จัดโดยศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65