สปง.กอ.รมน. เดินทางตรวจแนะนำกิจการด้านงบประมาณ ณ กอ.รมน. ภาค 2

0
23

สปง.กอ.รมน. ได้เดินทางไปตรวจแนะนำกิจการด้านงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กอ.รมน. ภาค 2 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 โดยมี พล.ต. กฤษณ์ จาดสุวรรณ รอง.ผอ.สปง.กอ.รมนร. (1) เป็นหัวหน้าคณะฯ เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และความรู้วิทยาการใหม่ไปเผยแพร่ รวมทั้งให้หน่วยรับทราบถึงข้อตรวจพบที่หน่วยใน กอ.รมน. ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ